7. Salon fotografije Čakovec 2017.

 

UVJETI I PRAVILA

 

1. ORGANIZATOR

FOTOGRAFIJA, udruga za fotografsku kulturu
Slavka Kolara 29, 40000 Čakovec
FOTOMOTIVA, udruga za fotografsku i filmsku kulturu
Luje Bezeredija 57, 40000 Čakovec

 

2. UVJETI SUDJELOVANJA

Salon je otvoren fotografima profesionalcima i amaterima iz cijelog svijeta.
Prijaviti se mogu isključivo autorski radovi.
Članovi udruge FOTOGRAFIJA i udruge FOTOMOTIVA, članovi žirija i članovi organizacijskog odbora ne mogu se prijaviti na natječaj.

 

3. TEME

Fotografije u digitalnom obliku se mogu slati na šest tema:

A) KOLEKCIJA – OTVORENA TEMA (u boji/monokromatska/mješana)
Jedna tematska kolekcija sa minimalno 3 rada do maksimalno 6 rada.

B) SLOBODNA (u boji)

C) CRNO – BIJELI KVADRAT (monokromatska u kvadratnom izrezu)

D) PRIRODA (u boji/monokromatska)

Ova tema je ograničena na korištenje fotografskog procesa za prikazivanje svih grana prirodne povijesti, osim antropoloških i arheoloških, na takav način, da dobro informirana osoba može identificirati sadržaj fotografije i potvrditi njena vjerodostojnost. Pripovijedna vrijednost fotografije ima veću vrijednost od tehničke kvalitete fotografije. Ljudski elementi ne smiju biti prisutni na fotografiji, osim u slučaju kad se radi o prilagođavanju ljudskom okolišu (npr rode, sove i slično), ili kad su ljudski elementi u situaciji prikazivanja prirodnih sila (uragani, tsunami i slično.) Znanstvene ogrlice, privjesci i radio ogrlice na divljim životinjama su dozvoljene. Fotografije ljudski modificiranih biljaka, ratarskih kultura, domaćih životinja, ako i režirane fotografije nisu dozvoljene, ako i bilo kakva manipulacija fotografijom koja mijenja stvarnost.

Zabranjene su sve fotografske tehnike koje dodaju, premještaju, nadomještaju, zamjenjuju ili miču dijelove fotografija. Rezanje fotografija (cropping) je dopušteno. Dopuštene su tehnike koje pospješuju prikaz fotografije bez mijenjanja njenog sadržaja (HDR, focus stacking, dodge/burn)

Tehnike koje ukljanjaju elemente koje je dodala kamera, poput prašine, digitalnog šuma, ogrebotina filma su dozvoljene. Spajanje više fotografija u jednu nije dozvoljeno. Sve dozvoljena podešavanja moraju izgledati prirodno. Fotografije u boji se smiju konvertirati u monokromatske. Infracrvene fotografije, bilo direktno snimljene ili simulirane računalno, nisu dozvoljene.

E) FOTOREPORTERSKA FOTOGRAFIJA

Tema je namijenjena fotografijama ili serijama fotografija koje imaju informativni sadržaj i emocionalni učinak, uključujući ljudski interes, dokumentarnu fotografiju i vijesti. Novinarska vrijednost fotografije ima prednost pred kvalitetom fotografije. Fotografije koje iskrivljuju stvarnost i režirane fotografije nisu dozvoljene. Zabranjene su sve fotografske tehnike koje dodaju, premještaju, nadomještaju, zamjenjuju ili miču dijelove fotografija. Rezanje fotografija (cropping) je dopušteno. Dopuštene su tehnike koje pospješuju prikaz fotografije bez mijenjanja njenog sadržaja. Fotografije u boji se smiju pretvoriti u monokromatske. Sva dozvoljena podešavanja moraju izgledati prirodno.

F) ŽENA (u boji/monokromatska)

Pojedina fotografija se smije slati samo na jednu temu.
Fotografije slane na prijašnji Salon ne ulaze u konkurenciju.
Na teme B – F moguće je poslati do maksimalno 4 rada.
Na temi A svaki autor može sudjelovati s jednom tematskom kolekcijom koja obuhvaća minimalno tri, a maksimalno šest fotografija.

4. KARAKTERISTIKE FOTOGRAFIJA

Prihvaćaju se crno-bijele i fotografije u boji svih vrsta, stilova, procesa snimanja i obrade isključivo u digitalnom formatu.
Fotografije moraju odgovarati sljedećim uvjetima:
– fotografije moraju biti u JPEG / sRGB formatu
– dulja strana fotografije mora između 2000 – 3000 piksela
– veličina datoteke ne smije preći 2 Mb

Svaka fotografija mora imati jedinstven naziv. Nisu dopušteni nazivi poput “untitled”, “bez naziva” ili generička automatska imena koja daje fotoparat (npr. DSC9009.jpg)

Fotografije ne smiju sadržavati okvire, potpis autora, njegov logotip ili bilo koji element koji može upućivati na identitet autora pri ocjenjivanju fotografija.

Organizator može koristiti prihvaćene fotografije za reprodukciju u katalogu i za promotivne svrhe Salona bez plaćanja naknade autoru.

 

5. SLANJE FOTOGRAFIJA

Fotografije se mogu slati na sljedeće načine:

a) preko Interneta, prateći uputstva na http://salon-cakovec.fotografija.hr

b) poštom, na CD-u / DVD-u . Uz medij mora biti priložena i prijavnica.
Poslati na donju adresu, tako da pošiljka stigne do zadnjeg datuma prijema radova.

c) pomoću e-pošte: [email protected]

 

6. PRIJAVNICA

Svaki autor je dužan popuniti prijavnicu s vlastitim podacima.
Prijavnica se može poslati i poštom zajedno s fotografijama na CD/DVD mediju.
Pri popunjavanju koristite samo slova engleskog alfabeta i znamenke 0-9, bez znakova č,ž,š,ć,đ.

 

7. KOTIZACIJA

– za 1 – 6 tema: 150,00 kn

Načini plaćanja:
– doznaka
– gotovina

Upute za uplatu će biti automatski generirane nakon slanja radova, ako se koristi online forma, ili će biti poslane e-poštom, ukoliko se radovi šalju e-poštom.
Radovi autora koji nisu uplatili kotizaciju do kraja primanja radova, neće biti uvršteni u konkurenciju.

 

8. OBAVIJEST O REZULTATIMA

Svi autori bit će obavješteni o rezultatima preko e-pošte.
Također, rezultati će biti objavljeni na stranici:
http://salon-cakovec.fotografija.hr

 

9. KATALOG

Svaki autor koji je uplatio kotizaciju dobit će tiskani katalog izložbe.

 

10. OBAVEZE ORGANIZATORA

Organizator se obvezuje da će uredno odgovarati na sve upite vezane uz Salon.
Organizator se ograđuje od odgovornosti za štetu ili gubitak nastao pri slanju.

 

11. ČLANOVI PROSUDBENOG VIJEĆA / ŽIRI:

1. Zoran KOLARIĆ, AFIAP – Hrvatska

2. Darije PETKOVIĆ, profesor na ADU Zagreb – Hrvatska

3. Petar KOVAČ, predsjednik Salona fotografije Čakovec – Hrvatska

 

12. NAGRADE

Grand Prix plaketa Salona za najboljeg autora.
FIAP i Salonska odličja (6 po temi,)
+ pohvale na svakoj temi (12 po temi,)

Žiri zadržava pravo za uvođenje dodatnih nagrada.
Žiri zadržava pravo ne dodjeljivanja svih nagrada, ako radovi u konkurenciji ne zadovoljavaju kvalitativni kriterij.
Svaki autor može primiti samo jednu nagradu / pohvalu na pojedinoj temi.
Odluka žirija je konačna i neopoziva.

 

13. KALENDAR SALONA

Završni datum za slanje radova: 22.03.2017.
Žiriranje: 22.03- 02.04.2017.
Obavijest o rezultatima: 15.04.2017.
Slanje kataloga i nagrada: svibanj, 2017.

 

14. IZLOŽBA

Otvorenje izložbe Salona biti će 22.04.2017. u Izložbenom salonu Muzeja Međimurja u Čakovcu.

 

15. ADRESA ZA SLANJE CD-a /DVD-a

Fotografije na CD/DVD mediju možete poslati zajedno sa prijavnicom i/ili kotizacijom na sljedeću adresu:
Stanislav Novak
(Salon Čakovec 2017.)
Ivanovec, V. Nazora 12
40000 Čakovec
Hrvatska

 

16. POKROVITELJSTVA

FIAP 2017 / 163

 

17. KONTAKT INFORMACIJE

Petar Kovač, predsjednik Salona fotografije Čakovec

Telefon: 098 904 98 43
E-mail: [email protected]
Web : http://salon-cakovec.fotografija.hr

Adresa:
Petar Kovač
(Salon Čakovec 2017)
Luje Bezeredija 57
40000 Čakovec

 

Čakovec, 16. veljače, 2017.